Obama: “Als het moet halen de Navy Seals Trump uit het Witte Huis”

Barack Obama was gisteren in de Late Night Show van Jimmy Kimmel om zijn memoires te promoten. Het gesprek kwam uiteraard ook op de onwil van Trump om zijn nederlaag te erkennen.

Kimmel vroeg Obama of er plaatsen in het Witte Huis waren waar mensen zich konden verstoppen. 

"Nou, ik denk dat we altijd de Navy SEALs kunnen sturen om hem naar buiten te slepen" zei Obama

President Trump heeft geweigerd de verkiezing aan Biden te erkennen, terwijl Biden met een comfortabele marge won. Zijn mensen (of hijzelf) verzinnen steeds idiotere complotten om de nederlaag te verklaren. Volgens de laatste berichten heeft Biden zijn overwinning te danken aan de dode Hugo Chavez en Cuba.

De weigering van Trump is des te schadelijker omdat corona in de VS steeds meer doden oplevert. Het zijn er inmiddels meer dan 250.000. Overleden aan een ziekte waarvan Trump in februari zei dat hij bijna weg was.

Democraten en volksgezondheidsexperts zijn woedend  op Trump en waarschuwen dat dit levens in gevaar kan brengen.

Tegen Kimmel zei Obama dat hij wenste dat de overgang beter verliep, en merkte op dat "we tijd verliezen tijdens deze crises." Hij herinnerde aan president George W. Bush die zijn team opdroeg om met Obama samen te werken tijdens de overgang in 2008, die midden in de financiële crisis plaatsvond. 

"Kon niet vriendelijker zijn , kon niet meer behulpzaam zijn", zei Obama. "En dat heeft ons echt geholpen bij het proberen een halt toe te roepen aan wat een grote depressie had kunnen zijn in plaats van een grote recessie."

Bron(nen):   The Hill