Al Gore: hardere acties gerechtvaardigd

Hardere protestacties tegen vervuilende energieproducenten en andere bedrijven, zoals vliegvelden, kunnen nodig zijn om de opwarming van de aarde tot staan te brengen. Bij bezettingsacties of blokkades kan het nodig zijn wetten te overtreden, als maar geen geweld wordt gebruikt, aldus de voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore in een vraaggesprek met The Guardian.
"Burgerlijke ongehoorzaamheid heeft een eerbare geschiedenis," meent Gore. "En het heeft nut. Ik verwacht dat het zal toenemen, geen twijfel over mogelijk."
De bekendste klimaatactivist ter wereld voorspelt dat de Amerikaanse president Barack Obama persoonlijk zal deelnemen aan de klimaattop volgende maand in Kopenhagen. Hij verwacht dat het Amerikaanse Congres nog een wetsvoorstel over de aanpak van de klimaatverandering zal aannemen, hoewel er sterke signalen zijn dat dit juist niet zal gebeuren.

Bron(nen):   The Guardian