Rabijn: "we zijn te egoïstisch om ons voort te planten en dus voort te bestaan"

Volgens Lord Sacks, de Engelse hoofdrabijn, zijn Europeanen te egoïstisch om nog kinderen te willen krijgen en is Europa daardoor een gedoemd continent. Mensen hebben meer zin in winkelen dan de zorg te dragen voor kinderen, meent hij. Als er in Europa meer kerkelijke mensen waren, van welke soort ook, dan zou er voor Europa meer hoop zijn, meent hij.
Ouderschap vereist een geweldige opoffering van geld, aandacht, tijd en emotionele energie. Het consumentisme met zijn onmiddellijke  beloning van inspanningen ("Want je Bent het Waard") staat op gespannen voet met opofferingen voor generaties die nog niet zijn geboren.
"De bevolking van Europa, althans de oorspronkelijke bevolking is daarom aan het uitsterven."

 

Bron(nen):   The Sunday Telegraph