Brown: rem op immigratie

De Britse premier Gordon Brown zal vandaag in een toespraak toegeven dat Labour in het verleden te soepel is geweest met het toelaten van migranten. De regels voor het toelaten van migranten zullen worden aangescherpt.
Met zijn uitspraken zal Brown zich volgens The Times achter minister Alan Johnson scharen die vorige week al zei dat sommige gemeenschappen te kampen hebben met de komst van onevenredig veel buitenlanders (zie tweede link). De scherpere stellingname van de Britse regering wordt gezien als een reactie op het succes van Nick Griffin, de leider van de extreem-rechtse BNP, die onlangs veel aandacht trok met een optreden in het BBC-programma Question Time.
Vooruitlopend op zijn toespraak gaf Brown al een interview aan de Daily Mail, waarin hij onder meer zegt dat buitenlanders alleen nog tot Groot-Brittannië worden toegelaten als ze beschikken over vaardigheden waar het land om verlegen zit. Ziekenhuispersoneel, ingenieurs en schippers uit het buitenland zijn voorlopig niet meer welkom. De kop van de Daily Mail: "We gaan de toenemende migratiestroom tot staan brengen: premier belooft eindelijk actie…. te beginnen met rem op dokters."
Nog een link-suggestie, met dank aan Joost Niemöller

Bron(nen):   The Times  Welingelichte Kringen  Daily Mail