Het vakantiehuis is niet het enige, De Roy van Zuydewijn is er ook nog.

Het vakantiehuis van prins Willem-Alexander is niet het enige lastige Oranjedossier voor Balkenende. Edwin de Roy van Zuydewijn is er ook nog.
Vorige week bleek dat de Nationale Ombudsman meer tijd nodig heeft voor een onderzoek naar een klacht van Edwin de Roy van Zuydewijn, zegt NRC Handelsblad. Over het onderzoek is  een conflict ontstaan tussen premier Balkenende en de Nationale Ombudsman. De premier vindt dat de Ombudsman niet bevoegd is het Kabinet der Koningin te onderzoeken. Dat kabinet is geen bestuursorgaan. En ook de directeur van het kabinet „behoort niet tot de in de (…) wet genoemde personen voor wie een inlichtingenplicht geldt,” schrijft hij in een brief aan de Ombudsman die via EenVandaag uitlekte.
Volgens hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, Jan Douwe Elzinga, is de discussie over het Kabinet der Koningin „letterknechterij”. Formeel gezien is het inderdaad geen bestuursorgaan, zegt hij. „Het hoort te fungeren als een postkantoor en neemt dus geen besluiten. Als daar iets mis gaat hoort de premier verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer.” 
Maar, zegt Elzinga, de Nationale Ombudsman onderzoekt of de overheid zich behoorlijk gedraagt en „je kunt niet beweren dat het Kabinet der Koningin geen deel uitmaakt van de overheid.” En dat beseft Balkenende volgens Elzinga ook. „Als zijn juristen een mogelijkheid hadden gezien dit tegen te houden, hadden ze het wel gedaan.”
Ook al acht Balkenende het instituut Ombudsman niet bevoegd, hij reageert in de brieven wel op de klachten van De Roy.
Balkenende geeft in zijn brief aan dat dat de toenmalige directeur van het Kabinet der Koningin – Felix Rhodius – contact heeft gehad met een medewerker van het Bouwfonds over De Roy van Zuydewijn. Het was een „onvoorbereid gesprek” op een receptie. Daarna is er nog een (blijkbaar voorbereid) gesprek geweest tussen Rhodius en Elco Brinkman, die toen voorzitter was van Bouwend Nederland. 
In beide gesprekken, schrijft de premier, is „uitsluitend gevraagd naar de aard van de werkzaamheden van de heer Roy van Zuydewijn bij Bouwfonds met geen ander doel dan hierover informatie te krijgen.”
De Ombudsman gaat door met zijn onderzoek, laat een woordvoerder weten en „zal alle betrokkenen horen” van wie hij dat nodig acht. Getuigen kunnen zelfs „met de sterke arm” thuis opgehaald worden om onder ede te worden gehoord, zegt de woordvoerder desgevraagd.

Bron: NRC Handelsblad

       
   

    *