Wat we van Jimmy Carter kunnen leren

Er is links en rechts al voor gewaarschuwd: straks gaan ze het over de slappe Jimmy Carter hebben en dan bedoelen ze natuurlijk Barack Obama, en ja hoor, het is zover. 
Vandaag vraagt The Wall Street Journal wat er gebeurt als een idealistische Amerikaanse president een nieuw tijdperk van morele herwaardering belooft, als hij zich in diplomatieke zin inspant voor meer vrede en een afkeer van geweld belijdt. Uitkomst: dan wordt Amerika in enkele jaren tijd meer dan ooit beschimpt en verafschuwd. 
Nee, wordt er schijnheilig aan toegevoegd, we hebben het hier niet over Obama, maar wel over de huidige regering die op ongeveer dezelfde toer gaat als destijds president Jimmy Carter en laten we nog even kijken waartoe dat leidde. 
Fanatieke soenniten namen precies 30 jaar geleden de heilige moskee van Mekka in bezit en in bijna de hele moslimwereld volgden agressieve reacties, uitgerekend tegen de VS, met als hoogtepunt: het in brand steken van de Amerikaanse ambassade in Pakistan. En dat met zo'n vredelievende president als Carter! 
Ja, zegt de WSJ, uitgerekend met zo iemand als Carter. 
De president had zich toen al enkele malen op het wereldtoneel - en in het bijzonder in het Midden-Oosten - doen kennen als een sympathieke weifelaar. Zoiets ontgaat radicale moslims niet, zo betoogt de krant - en leidt tot toenemende agressie onder het motto: 'When hit hard, America flees.'
En een gratis advies tot slot: Obama kan maar beter kennis nemen van deze mechanismen.

Bron(nen):   The Wall Street Journal      

9 Reacties Doe mee met de discussie →