Werkloosheid: daar komen de Melkertbanen weer?!

Staatssecretaris Klijnsma (op de foto achterop haar diensttandem) wil dat er permanent gesubsidieerde banen komen voor langdurig werklozen, vroeger ook wel Melkertbanen genoemd. „We hebben zoveel additionele arbeid waar we allemaal blij mee zijn. Reizigers zijn blij als de tram veiliger wordt omdat er een conducteur op staat, scholen kunnen conciërges goed gebruiken.”
De PvdA-bewindsvrouw beseft dat er veel twijfels zijn over gesubsidieerde banen. De oude ’Melkertbanen’ hebben een slecht imago. Slechts weinig melketiers slaagden erin een reguliere baan te krijgen.

Bron(nen):   Trouw