Climategate… en de politiek?

Een week geleden kwamen honderden emails op straat te liggen van wetenschappers, verbonden aan de Britse East Anglia's Climatic Research Unit. Inhoud: onderzoekers manipuleerden de uitkomsten van klimaatonderzoek om tot een eensgezinde (en alarmerende) uitkomst over de opwarming van de aarde te komen. Ook grafieken ondergingen een soortgelijke behandeling. 
Nog even voor de duidelijkheid: een aantal medewerkers van dit Climatic Research Unit waren betrokken bij de opstelling van klimaatrapporten door het IPCC - die voor veel politici maatgevend zijn. 
Nu vindt volgende maand in Kopenhagen de mega-conferentie plaats over klimaatverandering en talloze policitici worden hier verwacht, om ingrijpende maatregelen aan te kondigen tegen de opwarming van de aarde. Tenminste: als die opvattingen geen knauw heben gekregen door dit recente schandaal. 
Reken erop, zo meent The Daily Telegraph, dat de Republikeinen in de VS ten strijde zullen trekken tegen president Obama's groene voornemens. In landen als Australie en Groot-Brittannie zal ook oppositie komen naar aanleiding van deze ophef. 
Op allerlei plekken ter wereld krijgen klimaatsceptici nu de wind in de zeilen. En zullen ze zeggen dat die 'global warming' niets anders is dan een hoax. 
En reken wat dit betreft ook op de rechtse media, zo betoogt de krant. Fox News gaat er inmiddels keihard in. En daar zal het vast niet bij blijven. 
Spannend dus hoe komende maanden politici aan hun kiezers gaan uitleggen dat ze vele miljarden nodig hebben voor een schonere wereld, even afgezien van de vraag waar ze zoveel geld vandaan denken te halen.

Bron(nen):   The Daily Telegraph