Al Qaida vermoordt vooral moslims

Het gaat misschien te ver om het ironisch te noemen, maar opmerkelijk mag het zeker heten: bij terreuraanslagen van Al Qaida komen acht keer zoveel moslims om dan westerse niet-moslims. Tussen 2004 en 2008 zijn bij ruim 300 aanslagen 3.010 mensen omgekomen, van wie 'slechts' 371 westerlingen.
De verhouding is zo scheef dat ook Al Qaida geplaagd wordt door de vraag hoe dit geweld te rechtvaardigen - zo signaleert Der Spiegel. De ideologen van de islamitische terreur-beweging beschouwen islamitische slachtoffers als 'collataral damage', een betreurenswaardige bijwerking. En soms, zoals recent in Bagdad, kan er nog een verklaring af, waarin de soennitische slachtoffers worden betreurd en de hoop wordt uitgesproken dat Allah hen als martelaren zal accepteren.
Bekend was natuurlijk dat er relatief veel moslims omkomen bij aanslagen, maar de werkelijke verhouding ligt waarschijnlijk nog schever dan acht op één. Het onderzoekscentrum heeft namelijk alleen die aanslagen meegeteld die zijn opgeëist door Al Qaida.
Het overgrote deel van de islamitische slachtoffer is trouwens shi'itisch, en dat staat voor Al Qaida gelijk aan ongelovig.

Bron(nen):   Der Spiegel