EU-verbod: Stiltonkaas mag niet in Stilton worden gemaakt

Het is volgens Europese wetgeving onmogelijk om Stiltonkaas in het Britse stadje Stilton te maken.
Dat zit zo: de EU heeft een lijst met 800 namen van eten en drinken, waarop bekende (en erkende) producten staan vermeld, zoals champagne, parmaham, Moutarde de Bourgoge, Munchener Bier, enzovoorts.
Ook de kaasmakers van Stilton hebben sinds 1996 een erkende naam, alleen: de Stilton Cheesemakers Association is een groep van 6 verschillende kaasmakers die buiten het stadje Stilton opereren - en dat al meer dan 100 jaar lang. Ze zijn gevestigd in de landsdelen Leicestershire, Derbyshire and Nottinghamshire.
Stilton (2.500 inwoners, 100 kilometer ten zuiden van Londen)  is weliswaar altijd met de bekende schimmelkaas geassocieerd en talloze bussen stopten er met toeristen, om dit gedenkwaardige feit te gedenken, maar een kaasmakerij was er nooit te bekennen. 
Dit laatste tot grote spijt van de vele bezoekers die iets dergelijks toch wel verwachtten. En vroegen: "Where's the cheese factory?" 
Toen de stadshistoricus er bij toeval achter kwam dat ooit - lang geleden - wel degelijk ter plekke kaas was gemaakt, waren ze er in Stilton uit: ze gingen alsnog aan de slag- ook om de vele toeristen niet teleur te stellen.
Maar dat was buiten de Stilton Cheesemakers Association gerekend, die er niet over peinst dit voorrecht met het stadje te delen. Stiltonkaas maken is namelijk veel te moeilijk voor wie hier geen ervaring in heeft. En een uitzondering kan slechts verkregen worden voor wie een rondgang maakt langs het Europese Hof van Justitie dat deze kwestie vervolgens tegen het licht houdt inzake het intellectuele eigendom.
Maar dat is een zeer tijdrovende en kostbare zaak - denk aan de recente uitbreiding van het gebied in de Champagnestreek, waar wijn nu Champagne mag heten. Zoiets kost veel tijd en nog veel meer geld.
Ergo: de kans dat Stiltonkaas ooit nog uit Stilton komt, is nihil.

Bron(nen):   The Wall Street Journal