Blair blijft bij zijn gevoerde Irak-politiek

Tony Blair zou in 2003 ook de strijd met Saddam Hussein zijn aangegaan als hij had geweten dat Irak er geen wmd's (weapons of mass destruction) op na had gehouden. Dat zal de voormalige Britse preimier morgen in een BBC-interview vertellen.
Wel zou hij, met de huidige inzichten, andere argumenten hebben gebruikt om Saddam Hussein te verdrijven. Blair zegt dat hij vooraf aan de Irak-invasie meende dat het land over massa-vernietigingswapens beschikte. 12 jaar lang was de VN op zoek naar dergelijke wapens en eerder had Saddam chemische wapens tegen zijn eigen bevolking (Koerden) ingezet.
Blair ontkent in het tv-interview dat ook religieuze overwegingen een rol speelden 'to go to war.' (Blair is bijzonder christelijk en bekeerde enkele jaren geleden tot het rooms-katholieke geloof).
Sinds langere tijd is er rumoer over de vraag of Blair wel zo onwetend was over de omvang & aanwezigheid van Saddams massavernietigingswapens. Begrijpelijkerwijs is dit een grote kwestie: van een regeringsleider die zijn land in een oorlog betrekt (een van de gevolgen: honderden dode Britse soldaten), mag verwacht worden dat deze keus is gebaseerd op de juiste motieven. En dat in de aanloop van de oorlog niet gesjoemeld is met beschikbare kennis omtrent de vijand.

Bron(nen):   The Times