Allochtone politici gebukt onder spanning

Het aantal incidenten met en rond allochtone politici is zo groot dat gemakkelijk de indruk kan ontstaan dat het hier gaat om een structureel probleem.
Dat misschien mag nu eigenlijk wel weg. Het gaat om een structureel probleem, getuige een onderzoek waarover Trouw bericht. Daaruit blijkt dat allochtone raadsleden vaak in een spagaat zitten tussen hun taak als vertegenwoordiger in de politieke arena en de verwachtingen van hun allochtone achterban. "Ze kunnen het nooit goed doen," aldus de enigszins vergoeielijkende conclusie van Trouw.
Allochtone raadsleden komen opvallend vaak aan hun zetel dankzij voorkeursstemmen (de helft van 338 raadsleden). En dus voelen ze de druk van hun achterban. Volgens het onderzoek van Forum - een mulitculturele kennisinstituut - gaat 83 procent van de allochtone raadsleden gebukt onder spanningen. Ze hebben problemen met de standpunten van hun partij, met de fractiediscipline en met hun achterban.
Foto: Tara Singh Varma, voormalig lid van de Tweede Kamer (GroenLinks)

Bron(nen):   Trouw