"De islam heeft een burgeroorlog nodig"

De islam is gebaat bij een 'burgeroorlog', een oorlog waarbij gematigde moslims de strijd aanbinden met de jihadisten die menen dat je ongelovigen moet uitroeien. Die gematigde moslims zouden een voorbeeld moeten nemen aan de Amerikaanse burgeroorlog, waarin de Amerikanen afrekenden met de foute ideeën (het houden van slaven) van sommige landgenoten.
Het is de kern van een opvallend en voor zijn doen buitengewoon hard betoog van Thomas L. Friedman, misschien wel de bekendste columnist van The New York Times, dat begint met de zinsnede: "Laten we onszelf niet voor de gek houden."
Friedman:  "Werkelijk beangstigend is dat deze geweldadige jihadistische minderheid lijkt te kunnen rekenen op instemming van de moderne islamitische wereld. Weinig politieke en religieuze leiders spreken zich pulbiekelijk uit tegen deze minderheid."
Toen Irak vorige week besloot tot het houden van democratische verkiezingen pleegden vijf zelfmoordterroristen aanslagen in het centrum van Bagdad waarbij 127 mensen om het leven kwamen. Vanuit islamitische kringen kwam geen enkele veroordeling van betekenis. "Arabieren en moslims moeten uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen wereld."
Voorspelbaar genoeg is de column Friedman meteen op kritiek komen te staan. Greg Marx schrijft in de Columbia Journalism Review (tweede link) dat veel historici weliwaar menen dat de Amerikaanse burgeroorlog een noodzakelijk kwaad is geweest, maar het was toch verre te prefereren geweest als de slavernij was afgeschaft zonder al dat bloedvergieten.
Update: De Volkskrant is inmiddels zo aardig geweest de hele column te vertalen (zie derde link).

Bron(nen):   The New York Times  Slate  De Volkskrant