Kopenhagen; in de voorbereiding ging het al mis

Obama heeft niet veel bereikt met zijn interventie in Kopenhagen. Het akkoord is 'een overweldigende teleurstelling', meent Foreign Policy, dat de hoop uitspreekt dat de Amerikaanse president er nog een keer in gaat slagen in internationaal verband wél iets te bereiken.
Ondanks de 15 uur durende interventie van Obama stelt het bereikte compromis weinig voor. Er zijn geen duidelijke afspraken over vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de ontwikkelingslanden hebben geen duidelijke toezeggingen over financiële steun. Het ergste is misschien nog wel dat zelfs de hoop om volgend jaar wel zulke afspraken te kunnen maken, de bodem is ingeslagen.
De mislukking van de VN-klimaattop was te voorzien. Aangezien alle meningsverschillen al ruim van te voren op tafel lagen, had veel meer voorwerk in de aanloop naar de conferentie moeten plaatshebben. De twee hoofdrolspelers - de VS en China - hadden van te voren op grote lijnen tot een akkoord moeten zien te komen, om de details in Kopenhagen te regelen. Dat is niet gelukt. "Een zeer openbare twee weken durende conferentie die werd gegijzeld door natuurbeschermers en klimaatsceptici, is bepaald niet de meest geschikt plek om besprekingen te beginnen."

Bron(nen):   Foreign Policy  Der Spiegel