Van der Laan: "Levenslang leren voor nieuwe Nederlanders"

In een interview met nu.nl zegt minister Van der Laan iets opmerkelijks. Om slecht of onwillende nieuwe Nederlanders te 'dwingen' zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving, door minimaal de taal te spreken wil hij toe naar de 'leeftijdsonafhankelijke leerplicht'. 
Van der Laan:"Uitgangspunt hiervan is dat je je hele leven blijft leren. Zeker als je kinderen hebt moet je een minimaal niveau hebben en meegroeien. Mensen die er verstand van hebben zeggen dat je dit voor iedereen zou kunnen verplichten. Als ouders geen Nederlands spreken komen hun kinderen als ze vier zijn met twee jaar achterstand op school. Werk dat maar eens weg. Ze lopen volgens de statistieken een twee keer zo grote kans op schooluitval, drie keer dat ze geen baan vinden en vijf keer dat ze contact met politie en justitie krijgen. Een drama voor die kinderen en voor de samenleving. Het is bespottelijk dat ik moeders tegenkom die niet weten op welke school hun kind zit.  Zeker over de Nederlandse taal mag geen discussie bestaan, die moet je beheersen."

Bron(nen):   Nu politiek