VS ontdekte risico Abdulmutallab toen die al in de lucht was

De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben ook weer niet volledig gefaald rond de mislukte aanslag op het toestel van Northwest Airlines.
Nadat het toestel was opgestegen van Schiphol ontdekten Amerikaanse douanemedewerkers dat Umar Farouk Abdulmutallab verdacht werd van het onderhouden van banden met terroristische organisaties. De Amerikanen hadden al besloten de jonge Nigeriaan te ondervragen, na de landing in Detroit. Die ondervraging kwam er ook, zij het dat die een heel ander karakter kreeg.
De naam van de Nigeriaan dook op in een database van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Het is nog maar de vraag of Abdulmuttalab al in Amsterdam was ondervraagd, als het systeem sneller en beter had gewerkt. De database bevat de namen van een half miljoen mensen die te boek staan als verdacht, maar niet als gevaarlijk.
The Los Angeles Times concludeert nog maar eens dat het kennelijk buitengewoon lastig is passagiers van te voren goed te screenen.

Bron(nen):   The Los Angeles Times