Zie de mannen vallen

Groot nieuws vanuit Turkmenistan, land waarover Welingelichte Kringen weleens een dagje verzaakt, maar in beginsel zoveel mogelijk over wenst te berichten, omdat deze heilstaat een voorbeeld mag zijn voor talloos veel andere naties.
Wat wil het geval? Een van de grote wereldwonderen, het gouden standbeeld van de betreurde Saparmurat Niyazov wordt onttakeld.
Het 12-meter hoge standbeeld van 'de vader van alle Turkmenen' wordt nu neergehaald op last van zijn opvolger, van president Gurbanguly Berdymukhamedov.
De beeltenis van Saparmurat is de afronding van de 75 meter hoge 'Ark van de Neutraliteit' in het centrum van de hoofdstad Ashgabat. 
Het gevaarte is vanaf grote afstand goed te zien en zou daarom ook wegmoeten - het domineert teveel het stadsbeeld. Elders in de hoofdstad zou het geheel opnieuw worden opgebouwd, maar dan zonder de gouden staatsman.
Niyazov was gedurende 21 jaar president van het immense Turkmeense rijk alvorens zijn hart het in 2006 begaf. En lange tijd, sinds 1998, straalde zijn beeltenis hoog boven de stad, des nachts met lampen beschenen, zodat het geheel er volgens kwaadwillende geesten wat Dracula-achtig uitzag.
Al die jaren was de invloed van de kleurrijke president bijzonder groot. Zijn verzamelde filosofische werken werden op talloze scholen bestudeerd en werden zelfs bekend verondersteld bij degene die het rijexamen wenste af te leggen. 
Inmiddels zijn de de nieuwe president enkele opvallende veranderingen doorgevoerd. De namen van de maanden, eertijds genoemd naar familieleden van Niyazov, zijn nu weer veranderd in januari, februari, etc. Ook is de kop van de voormalige leider van de bankbiljetten verdwenen. 
Of al die veranderingen ook verbeteringen inhouden, dat zal de toekomst uitwijzen.

Bron(nen):   The Times