Integratie: Marokkanen gratis naar de sauna en de Efteling

De gemeente Tilburg heeft een Marokkaanse stichting in 2008 63.000 euro toegekend, om mee te kunnen doen wat ze wil. De leden gingen van het geld naar de sauna, naar de Efteling en hielden een voetbaltoernooi voor Marokkanen. Een groep Marokkaanse vrouwen mocht elke maand naar de sauna. 
De Marokkaanse stichting,MAST, heeft als doel de emancipatie van vrouwen te bevorderen, de belangen van de Marokkaanse bevolkingsgroep te behartigen en het contact tussen eigen organisaties en maatschappelijke organisaties te bevorderen. Met het in 2008 toegekende geld mochten dertig vrouwen maandelijks naar de sauna in Waalwijk, gingen 120 mensen een dagje naar de Efteling en werd een zaalvoetbaltoernooi voor Marokkaanse teams georganiseerd. 
Ook mocht een groep vrouwen naar Brussel, om een workshop over de omgang tussen moeder en kind te volgen en organiseert de stichting gescheiden zwemmen. Daarnaast organiseert de stichting taallessen en kinderactiviteiten. 
Zie Elsevier voor het jaarverslag van de stichting

Bron(nen):   Elsevier