De magie is weg

Bijgaande kille cijfertjes spreken klare taal. De voorkeur voor Amerikaanse president daalt, de afkeer neemt toe. De tijd dat Barack Obama hele massa's wist te begeesteren, lijkt voorbij.
In bijgaand artikel wordt hier vrij gedetailleerd op ingegaan. Tot zover de VS. 
Ook in Nederland is de Obama-koorts nagenoeg helemaal verdwenen, Herinnert u zich nog de dagen dat iemand als Femke Halsema bijkans naar adem snakte als ze probeerde te zeggen hoe geweldig Obama wel niet was? It's all history

Bron(nen):   Rasmussen Reports