Obama spiekt

Dat Barack Obama een groot redenaar is, zal niemand betwijfelen. 
Dat hij bij zijn vele redevoeringen meer dan eens gebruik maakt van de spiekmachine, de teleprompteur, is ook geen geheim, maar nou en? Hij moet zoveel belangrijke dingen zeggen tegen belangrijke mensen en dan komt het erop aan dat je je niet vergist.
Vandaag mogen we aan de hand van bijgaande foto concluderen dat de president niet dol is op improviseren. 
Deze foto is vorige week gemaakt in het Amerikaanse stadje Falls Church op de Graham Road Elementaire School, de lagere school zeg maar, waar Obama de leerlingen toesprak. 
Hoe? 
Met de spiekmachine...

Bron(nen):   Yahoo News