Blair loog voor de commissie

Toen Tony Blair vorige week voor de Britse onderzoekscommissie naar de Irak-oorlog met uitgestreken gezicht verklaarde dat pas ná 9/11 het idee van ‘regime change’ voor Irak was gerijpt, zat hij klaarblijkelijk te liegen. The Independent heeft een geheim stuk van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken boven water gehaald, waaruit blijkt dat dat idee al twee jaar vóór de invasie van Irak serieus werd overwogen.

Het plan was om Iraakse dissidenten te beloven dat zij met geld, handelsvoordelen en oliecontracten zouden worden beloond als ze erin zouden slagen het regime van Saddam Hoessein omver te werpen. Het ‘contract met het Iraakse volk’ werd op 11 juni 2001 voltooid en goedgekeurd door Britse ministers. Het is niet gepubliceerd door de onderzoekscommissie, maar The Independent heeft er de hand op weten te leggen en het stuk gisteren integraal afgedrukt en op zijn website gezet. De onderzoekscommissie heeft afgelopen vrijdagavond wél een ander document vrijgegeven, waarin naar het ‘contract met het Iraakse volk’ wordt verwezen.

Britse regeringsfunctionarissen wilden het ‘contract’ in samenhang met zwaardere sancties tegen Irak openbaar maken, maar toen geen overeenstemming kon worden bereikt met de Amerikanen, verdween het in een bureaula.

Volgens The Guardian moet Blair overigens opnieuw voor de onderzoekscommissie verschijnen, omdat de uitleg die hij gaf voor de wettigheid van het besluit om Irak binnen te vallen strijdig was met de getuigenis van de voormalige Attorney General, Lord Goldsmith.

Dat is ook interessant voor de Nederlandse context, want ook bij ons draaide en draait de hele kwestie rond de Irak-oorlog nog steeds om de legitimiteit van de inval.

Bron(nen):   The Independent  The Guardian