Moslims in Bosnië opgepakt

In het Bosnische dorp Gornja Maoca, waar bijzonder conservatieve moslims wonen, is dinsdag een raid uitgevoerd door een flinke hoeveelheid agenten. Motief: de veiligheid zou in het geding zijn en ter plekke zijn wapens in beslag genomen.
Onwillekeurig gaan de gedachten uit naar de moordpartijen die tussen 1992 een 1995 in Bosnië plaatsvonden ten tijde van de burgeroorlog tussen moslims uit Bosnië, christelijk-orthodoxe Serviërs en rooms-katholieke Kroaten.
Het geïsoleerde Gornja Maoca is de woonplaats van etnische Bosnische families die veelal behoren tot de Wahhabi-sekte, een soennitische minderheid die verwantschap belijdt met Taliban en Osama bin Laden.
De politionele actie werd door 600 man uitgevoerd, op zoek naar lieden die de 'Bosnische grondwet niet respecteren (...) en haat zaaien,' aldus een verklaring.
De dorpsbewoners zijn veelal boeren die geen telefoon hebben en niet geacht worden televisie te kijken. Kinderen gaan niet naar de gewone school om de kans met vermenging met andere levende wezens  te voorkomen.

Bron(nen):   The Wall Street Journal