Sarah Palin ‘leidt’ een potentiële revolutie

President Barack Obama heeft de afgelopen weken weer verwoede pogingen gedaan de Republikeinen in het Congres te bewegen partijpolitieke verschillen te overstijgen en vooral samen te werken aan het repareren van de vele problemen in de Verenigde Staten. Echter, de Republikeinen hebben maar liefst twee redenen om voorlopig niet op deze uitnodiging van de president in te gaan, schrijft The Economist.
De eerste reden is dat er in november al weer congresverkiezingen zijn. Het komt de conservatieven wel goed uit dat de Democraten stuurloos rond lijken te dwalen, waardoor de president niets voor elkaar krijgt. De tweede reden is misschien interessanter. Die heeft direct te maken met de opkomst van de Tea Party Patriots, die onder de bezielende leiding van onder anderen Sarah Palin een enorme electorale vlucht lijken te gaan nemen. Een jaar geleden bestond de beweging nog niet, maar vorig weekend hielden de Patriots al hun eerste Nationale Conventie. Volgens diverse waarnemers zijn de Tea Party Patriots een vernieuwingsbeweging in de Amerikaanse politiek met zeer grote potentie.
Hoewel Palin vorig weekend nog flink tekeer ging tegen alles wat Obama tot nu toe gedaan heeft, mag zij zich nog geenszins de nationale leider van de beweging noemen. In de geest van de Boston Tea Party, toen de Amerikanen in 1773 in opstand kwamen tegen de Britse koloniale overheersing, is de beweging fel gekant tegen elke vorm van leiderschap. Ook officiele standpunten ontbreken vooralsnog. Als ze het van vlammende speeches of sterk leiderschap moeten hebben zullen de patriots het niet ver schoppen. Maar in september waren er nog tienduizenden sympathisanten van de beweging op de been in Washington, en in december wezen polls uit dat de beweging in potentie meer stemmen kan krijgen dan de Republikeinse partij. 
Nu terug naar de Republikeinen in het Congres. De Tea Party Patriots trekken vooral stemmen weg bij gedesillusioneerde, conservatieve en nationalistische Republikeinen, ontevreden met de 'socialistische koers' van de president. Elke concessie die de Republikeienen nu doen in het Congres betekent meer wind in de zeilen van de Patriots, en minder in die van Republikeinen. Voor de uitvoering van zijn gezondheidszorgplan heeft Obama toch echt de steun van enkele Republikeinen nodig, maar die lijkt door de opmars van de Patriots verder weg dan ooit.

Bron(nen):   The Economist   Welingelichte Kringen