Obama is gevallen

Bijgaande foto zal vast furore maken in de Verenigde Staten. Het toont het beeldje van president Barack Obama dat stond opgesteld in een volkspark midden in Jakarta. Van zijn sokkel. Obama heeft een aantal jaren gewoond in de hoofdstad van Indonesie en toen zijn populariteit op zijn hoogst was ontstond behoefte hem te eren met een  beeld.
De beeldhouwer was kennelijk geen groot talent, enhet hele project was geen lang leven beschoren. Al heel kort na de onthulling van het beeld ontstond er onrust onder burgers die het een onzinnig eerbetoon vonden. Die burgers hebben hun zin gekregen. Hier ligt Obama, weggehaald uit het park. Hij wordt schoongemaakt om te kunnen pronken op zijn nieuwe plaats: het speeltuintje van de eliteschool waar hij leerling was.

Bron(nen):   Newser