Mient Jan Faber haalt uit naar de PvdA

Ooit stond Mient-Jan Faber aan het hoofd van het IKV en een vredesbeweging die honderdduizenden op de been bracht in het protest tegen de plaatsing van Amerikaanse kruisvluchtwapens op Nederlandse bodem.  Voor de Amerikaanse historicus Walter Laqueur reden om te vrezen dat heel Europa door het virus van de 'hollanditis' zou worden besmet. 
Maar Mient-Jan Faber was nooit zomaar een gemakzuchtige pacifist, hij maakte zich tijdens de Koude Oorlog ook sterk voor dissidenten in Oost-Europa en had oog voor de verhoudingen in de wereld. Hij behoorde binnen de PvdA (samen met Max van de Stoel) tot een prominente minderheid die voorstander was van het gewapend ingrijpen tegen het bewind van Saddam Hoessein (een lijn die in het kabinet wordt vertegenwoordigd door minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst). 
Vandaag haalt Mient-Jan Faber op de opiniepagina van de Volkskrant uit naar zijn eigen partij, die de missie naar Uruzgan tot speelbal heeft gemaakt voor een politiek spel voor de gemeenteraadsverkiezingen van Den Helder tot Vaals. 
Faber vindt dat de PvdA wegloopt voor bondgenootschappelijke verplichtingen en niet wil toegeven dat nu weggaan uit Uruzgan domweg neerkomt op een (militaire) nederlaag. Hij vreest dat ontwikkelingshulp voor training van Afghaanse agenten op veilige plaatsen zonder Taliban (die er in Afghanistan nergens zijn) een doekje voor het bloeden is. 
Een dwars geluid van een man die toch moeilijk verweten kan worden dat hij altijd blind achter de Amerikanen aanliep.
 

Bron(nen):   de Volkskrant