Vrolijke fraude in Afghanistan

Nederland heeft nog niet aangekondigd weg te gaan uit Afghanistan of de prille democratie verkruimelt al. President Hamid Karzai, die door Bush tot leider werd benoemd en daarna dankzij fraude tweemaal werd herkozen, heeft besloten ook de schijn niet langer op te houden. Hij zal voortaan zelf en in zijn eentje toezicht houden op fraude bij verkiezingen.
De commissie die toeziet op fraude dwong hem eind vorig jaar tot een tweede stemronde. In die commissie zaten toen ook experts door de Verenigde Naties benoemd. Dat gelazer wil de held van het westen niet nog een keer. 
Gisteren vaardigde hij dan ook een decreet uit dat hijzelf voortaan alle vijf leden van de commissie zal benoemen. Dat decreet vaardigde hij op een verstandig moment uit: het parlement zou tegen het decreet in beroep kunnen gaan. Maar het parlement is met reces en als dat reces voorbij is is de beroepstermijn ook verstreken. 
Over zes maanden moet er een nieuw parlement worden gekozen en dankzij de nieuwe kiescommissie kan Karzai die verkiezingen vol vertrouwen tegemoet zien.
De geallieerde legers houden de gewapende tegenstanders van Karzai op afstand en zelf ontdoet hij zich van zijn politieke tegenstanders. Zo wordt Afghanistan weer een prachtig land

Bron(nen):   The Guardian