Bush’s Brain spreekt

The Washington Post is een van de kranten met een uitstekende reputatie. De hoofdredactie van de Post is een paar blokken verwijderd van het Witte Huis, en journalisten als Bob Woodward en Dana Milbank behoren tot 'the chosen few' die zich met regelmaat informeel ophouden met presidenten en ministers.
Hierdoor heeft de Post de afgelopen decennia enkele prachtige stukjes journalistiek werk afgeleverd.
Helaas heeft Dana Milbank vandaag een correctie in een van haar artikelen moeten plaatsen:

CORRECTION Every article about George W. Bush ever written by Dana Milbank was wrong. The Post regrets the error.

Jammer dus. Maar de journalistiek is nu eenmaal een hard vak. Reden voor deze rectificatie is dat Karl Rove, de man die ongeveer het hele presidentschap van George W. Bush bedacht, een nieuw boek heeft uitgegeven waarin hij uitlegt hoe het allemaal werkelijk is gegaan tussen 2001 en 2009.
Heeft Bush de wereld voorgelogen over Irak? Nee, nooit gebeurd, schrijft Rove. Heeft de president de martelingen in de Iraakse Abu Graib gevangenis goedgepraat? Helemaal fout. 'De president heeft nooit martelingen aangemoedigd. Hij deed juist het tegenovergestelde!' Het verhaal dat Bush nooit wilde meewerken aan klimaatmaatregelen? Onzin. Hij was juist vooruitstrevend op dit gebied.
We gaan nog even door. Het gerucht dat de president verantwoordelijk was voor het omzetten van een begrotingsoverschot in 's lands grootste tekort ooit? Een verdubbeling van de staatsschuld? Welnee! Had hij dan niet de leiding toen de economie van de VS in het grooste moeras sinds de jaren '30 stortte? Nee hoor, de uitgaven onder Bush waren juist 'ver onder gemiddeld'. 'Bush leidde het land naar de grootste economische groei sinds Reagan.' 
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wie eindelijk eens het ware verhaal uit de mond van 'Bush's Brain' wil horen, Rove's boek heet 'Courage and Consequence' en zal ook in Nederland uitgebracht worden.
Nu weten we tenminste echt zeker dat we 8 jaar lang met geestelijk gehandicapten te maken hebben gehad.

Bron(nen):   The Washington Post