Verbeet ziet een kernkabinet met vakministers wel zitten

Uit de Volkskrant, een interessante gedachte over de toekomst van Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, bij de formatie een van de belangrijkste advisuers van het staatshoofd: "Een meerderheidskabinet heeft de allergrootste voorkeur. Maar anders staat mij voor ogen wat in Nieuw-Zeeland goed schijnt te werken: een kernkabinet van een aantal partijen, aangevuld met mensen die buitengewoon veel draagvlak hebben om lastige problemen op te lossen. Geen zakenkabinet, geen rompkabinet. Het is een mengvorm."
Het is ongebruikelijk dat de voorzitter van de Tweede Kamer filosofeert over de uitkomst van verkiezingen. Verbeet zal uit hoofde van haar functie de koningin aan het begin van de formatie adviseren.Afgaande op peilingen krijgt geen enkele voor de hand liggende coalitie een meerderheid. Vakministers die ‘minder politiek gekleurd zijn, maar voor een thema staan’ kunnen een minderheidsregering gezag geven. 
Pieter Winsemius, die van 1982 tot 1986 minister was en in 2006 kort op Volkshuisvesting terugkeerde, had volgens Verbeet "in no time de hele wijkenaanpak in beeld. Soms denk ik: het zou interessant zijn geweest hem erbij te hebben." Winsemius verdween bij de volgende formatie, omdat de VVD niet meedeed.

Bron(nen):   de Volkskrant