Merkel loopt op eieren in Turkije

Bondskanselier Merkel brengt momenteel een bezoek aan de Turkse premier Erdogan. Naar het bezoek is met spanning uitgezien, omdat Merkel niet bekend staat als een aanhanger van Turkse EU-toetreding en een 'geprivilegieerd partnerschap' prefereert. De Turken hebben dat tot nu toe beledigd afgewezen en verlangen volledige toetreding. De vraag is overigens wel of premier Erdogan dat werkelijk wil. Zijn politiek om Turkije meer op de buurlanden in de regio te richten, waaronder Syrië en Iran, en de betrekkingen met de moslimwereld uit te bouwen, zijn moeilijk te rijmen met een EU-toetreding.
Misschien verklaart dat waarom Merkel, die in Turkije op eieren moet lopen, en Erdogan, die zich recentelijk zeer kritisch heeft uitgelaten over Israël en weinig bereidheid toont om mee te werken om Iran verder te isoleren, toch positieve tonen hebben afgegeven over de versterking van de 'strategische band' tussen beide landen. 
De Turkije-politiek van de bondskanselier kan in eigen land verder rekenen op kritiek van de SPD en de Grünen, die met Cem Özdemir zelfs een buitenlandwoordvoerder van Turkse afkomst hebben. In linkse kring wordt een tegenspraak gezien tussen de wens van Merkel dat de Turkse immigranten zich beter integreren in de Duitse samenleving en haar neiging om Turkije als mogelijk EU-lid op afstand te houden. Wel Roemenen en Bulgaren binnenlaten, en Turkije niet, dat is met elkaar in tegenspraak. 
Omgekeerd kreeg Erdogan kritiek met zijn pleidooi voor Turkse scholen in Duitsland, dat weer haaks lijkt te staan op de wensen van de bondsregering.
Er zit dus nogal wat ruis op de lijn tussen Berlijn en Ankara. Maar wie goed kijkt ziet ook dat beide regeringsleiders het niet zo oneens zijn met elkaar en dat geen van beiden werkelijk haast maakt om Turkije lid van de EU te maken. Dat 'geprivilegieerde partnerschap' van Merkel is een goed idee, en doet ook het meeste recht aan de werkelijke gang van zaken en de centrale plaats die Duitsland en Turkije innemen in hun deel van de wereld.

Bron(nen):   Turkish Daily News  Die Welt