PvdA-leider Ploumen wil welvaart eerlijker verdelen: ‘Ongelijkheid is de moeder van alle crises’

Lilianne Ploumen grijpt deze verkiezingscampagne terug op een van de kernwaarden van de PvdA: ze zet vol in op een eerlijkere verdeling van de welvaart. "De gedachte van 'laissez- faire', dat als je de rijken maar rijker laat worden vervolgens iedereen vanzelf wel meeprofiteert, is een mythe."

Dat zei ze op het partijcongres van de sociaal-democraten, die tegelijkertijd hun 75-jarig bestaan vierden. "De sociaaldemocratie heeft de verzorgingsstaat opgebouwd. Dat kunnen we weer doen," zegt Ploumen strijdvaardig.

De PvdA-lijsttrekker haalt ook hard uit naar het kabinet Rutte-Hoekstra, zoals ze het noemt: "Als we de balans opmaken van de afgelopen kabinetsperiode dan zien we dat vanaf dag één vooral de topinkomens, miljonairs en multinationals moesten worden ontzien.” Ondertussen nam de armoede toe, stelt ze. "Het aantal daklozen is gestegen. Er slapen 8.500 kinderen in de crisisopvang. Elke nacht. De voedselbanken kunnen de toestroom nauwelijks aan.”

Om te beginnen wil de PvdA de vermogensongelijkheid aanpakken door de winstbelasting van grotere bedrijven flink te verhogen. Ze hekelt de instelling van deze ondernemingen. "Het beste voorbeeld is misschien wel Booking.com. Jarenlang weinig belasting betalen, hand op houden als het moeilijk wordt en vervolgens de medewerkers op straat zetten”, verwoordt Ploumen helder.

Ook de grote tech-bedrijven moeten meer belasting gaan betalen. Met dat geld wil de PvdA de zorg verbeteren en de minimumlonen verhogen. Ploumen: "Ongelijkheid is de moeder van alle crises: oorlogen en conflicten, het klimaatprobleem, economische recessies: altijd gaat daar ongelijkheid achter schuil."

Bron(nen):   AD.nl  Trouw