Waarom Wouter weg moest

Spectaculair commentaar op de site van Elsevier bij monde van politiek veteraan Syp Wynia. Dat het betoog deels speculatief is, doet weinig af aan de waarde ervan.
Wynia meldt dat we weinig moeten geloven van de uitleg van Wouter Bos dat zijn gezin een beroep op hem deed en dat hij daarom zo plotseling de politiek de rug toekeerde. Zeker, het gezin-Bos (3 kleine kinderen) kan de jonge energieke vader goed gebruiken, maar er is nog heel iets anders aan de hand.
Vanuit Amsterdam heeft een coup tegen Bos plaatsgevonden. Hij en Cohen waren bepaald geen vrienden, omdat Bos een  - naar PvdA-begrippen - nogal harde lijn tegen immigranten voorstond en dat stuitte vooral in de hoofdstad op veel verzet. Het feit dat hij minister Ella Vogelaar afdankte werd in deze kringen gezien als een faux pas, want Ella's goedmoedige omgang met de vreemdeling werd juist gezien als een uitstekende beleidslijn. 
Ook omdat de PvdA zoveel allo's als kiezer telde, werd enige compassie met de immigrant dringend gewenst en zo kwamen vanuit Amsterdam krachten opzetten die Wouter op een zijspoor wilden schuiven. Met deze man kon dadelijk niet strijd met Geert Wilders worden aangebonden - daarvoor was een ander nodig.
Volgens Wynia zouden vooraanstaande politici als Lodewijk Asscher en Ebenhard van der Laan hierbij hand- en spandiensten hebben verleend, totdat de doorgang voor Job Cohen was vrijgemaakt. En Wouter Bos in zekere zin onvrijwilig is geprest het toneel te verlaten, richting de kinderkamer.

Bron(nen):   Elsevier