Snoeiharde kritiek op Kamervoorzitter Arib: “Ze is manipulatief”

Meerdere partijen willen niet dat Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) opnieuw herkozen wordt. Dat stelt RTL Nieuws, dat een ontluisterend beeld schetst van de buiten de Kamer zo geliefde politica. "Het is echt vreselijk als je met haar te maken hebt."

De politieke redactie van RTL Nieuws sprak de afgelopen maanden met tien (oud)-politici en ambtelijk betrokkenen van onder meer de Rekenkamer en de Tweede en Eerste Kamer, die een vergelijkbaar verhaal vertellen van een Kamervoorzitter die intern heel anders is dan hoe ze naar buiten treedt. De betrokkenen van verschillende politieke kleur deden enkel anoniem hun beklag (waardoor hun verhaal niet te verifiëren is).

Manipulatief
"Ze doet of de Tweede Kamer van haar is terwijl ze niet meer moet zijn dan een procesbegeleider", zegt de één. "Ze maakt misbruik van haar positie. Dat hoort niet bij een Kamervoorzitter. En daarom is het kwalijk. Ze ondermijnt de democratie door misbruik te maken van haar positie", zegt een ander. 'Leugenachtig', 'manipulatief', 'achterbaks' en 'onbetrouwbaar' zijn termen die vallen over de Kamervoorzitter.

Arib zou ook de PVV te veel steunen, omdat ze de partij nodig heeft om herkozen te worden. "De PVV mag alles. Ze plant al debatten voor hen in voordat ze zijn aangevraagd", zegt een ervaren Kamerlid. "Ze wil herkozen worden en dus steunt ze PVV-voorstellen omdat ze die partij daarvoor nodig heeft", zegt een ander.

Machtspolitiek
Een betrokkene legt uit: "Ze moet als voorzitter gewoon doen wat de Kamer wil. Dat doet ze niet en daar zie je haar ondemocratische gehalte. Ze maakt misbruik van haar positie. Dit is heel fundamenteel, dit is machtspolitiek. En dit is ook een macht die niet bij de Kamervoorzitter hoort."

Een gesprekspartner die lang in de buurt van Arib werkte: "Het is echt vreselijk als je met haar te maken hebt. Ik wist dit niet, totdat ik met haar moest samenwerken. Ik heb zelden meegemaakt dat iemand naar de buitenkant zo anders overkomt dan ze in feite functioneert. Daar moet je aan wennen. Je denkt dat kan niet, je gaat aan jezelf twijfelen. Als je het met haar eens bent belooft ze gouden bergen, dan ben je alles. Zodra je het niet met haar eens bent gaat ze je onder druk zetten, manipuleren en buitensluiten."

Het is opmerkelijk dat dit nooit eerder naar buiten is gekomen. Dat zou te maken hebben met de grote populariteit van Arib buiten de Kamer en het feit dat ze als voorzitter weinig politieke macht heeft. Zelf reageert de geliefde Kamervoorzitter woedend op de aantijgingen. "Deze werkwijze overschrijdt de grenzen van de betamelijkheid zodanig dat ik met stomheid ben geslagen."

Bron(nen):   RTL Nieuws