Deze Tweede Kamerleden presteren het best

Best nuttig om te weten: welk Kamerlid werkt het hardst en is het meest in de Tweede Kamer aanwezig? Splinter, de partij van Femke Merel van Kooten, heeft het uitgezocht. Conclusie: de SGP'ers kwijten zich het best van hun taak.

De ranglijst is bedoeld om inzicht te krijgen in wie de meeste arbeid verzet, maar is tegelijk ook een manier om de hardste werkers, die soms onzichtbaar blijven, in het zonnetje te zetten. Van Kooten, voormalig Partij voor de Dieren-Kamerlid zegt zelf in een persbericht: "In de aanloop naar de verkiezingen vond ik het verbazingwekkend hoe laag sommige Kamerleden op de kandidatenlijst van hun partij werden geplaatst of zelfs helemaal van de lijst verdwijnen. Met de Splinter-index willen we openbaar maken wie de harde werkers zijn. Als steuntje in de rug door hen meer erkenning te geven."

Er wordt gekeken naar 'politiek handwerk' bestaande uit initiatiefnota’s, initiatiefwetten, schriftelijke vragen, aangenomen moties, aangenomen amendementen en toezeggingen. De aanwezigheid is beoordeeld op basis van data van onder meer Algemeen Overleggen, Notaoverleggen, plenaire debatten, technische briefings, parlementaire commissies en rondetafelgesprekken. De data zijn afkomstig van het Centraal Informatie Punt (CIP) van de Tweede Kamer en Splinter. De gegevens zijn verzameld tussen Prinsjesdag 2019 en 22 februari 2021.

Kleine kanttekeningen: de impact van een debat of de effectiviteit van een motie zijn niet meegenomen. Ook is niet duidelijk hoeveel werk Kamerleden verzetten buiten de Tweede Kamer.

De best presterende Kamerleden:

 1. C. Stoffer (SGP)
 2. R. Bisschop (SGP)
 3. C.G. van der Staaij (SGP)
 4. M. van Nispen (SP)
 5. W.J. Moorlag (PvdA)
 6. E.M. Westerveld (GroenLinks)
 7. H. Nijboer (PvdA)
 8. C.N. van den Berge (GroenLinks)
 9. T.M.T van der Lee (GroenLinks)
 10. F. Azarkan (Denk)

Best presterende politieke partijen:

 1. GroenLinks
 2. SP
 3. CDA
 4. VVD
 5. D66
 6. PvdA (levert Kamervoorzitter)
 7. PVV
 8. SGP
 9. ChristenUnie
 10. PvdD

Maar kijk je naar de gemiddelde inspanning per Kamerlid, dan wordt het lijstje anders:

 1. SGP
 2. Splinter
 3. PvdA
 4. Krol
 5. CU
 6. 50Plus
 7. GroenLinks
 8. Denk
 9. SP
 10. PvdD
 11. FvD
 12. CDA
 13. D66
 14. VVD