De ambtenaar is de klos

Europa bezuinigt en de ambtenaar is de klos, zo beweert NRC Handelsblad vandaag. Vrijwel alle EU-lidstaten zoeken de miljardenbezuinigingen voor een belangrijk deel in een snelle verkleining van het overheidsapparaat. 
Minder bureaucratie is opeens een optie en ook de jaarlijkse loonronde zou niet langer vanzelfsprekend zijn. In Ierland kreeg de ambtenarij al een salarisverlaging van 5 tot 20 procent aangekondigd, Spanje is voornemens 13.000 ambtenaren te ontslaan. 
NRC Handelsblad wil de lezer doen geloven dat het schrappen van grote hoeveelheden ambtenaren niet al te efficient is; er zou zelfs sprake kunnen zijn van een nadelig effect van zo'n 40 procent. Denk bijvoorbeeld aan lagere belasting- en premie-inkomsten, en stijgende werkloosheidsuitkeringen. Hierbij wordt dan graag verwezen naar de Britse econoom John-Maynard Keynes (1883 - 1946) die bepleitte dat in tijden van crisis de overheid juist meer geld uitgeeft en zo als de grote aanjager van de kwakkelende economie geldt. 
Welingellichte Kringen is een tikkeltje seceptisch over deze zienswijze; in de tijden van Keynes was de overheid mean en lean, en konden hogere bestedingen van de overheid wel degelijk voor een impuls van het economische leven zorgen. Maar heden ten dage is in de hier bekende verzorgingsstaten de helft van de totale geldstroom al afkomstig van de overheid, met andere woorden: de overheid is al een mammoetbesteder. 
Maar vindingrijk kan deze zienswijze natuurlijk wel genoemd worden: is eindelijk duidelijk dat veel ambtenaren overbodig zijn wat hun werkzaamheden betreft, blijken ze nu in macro-economisch opzicht onmisbaar. 
Misschien is dit daarom wel de allerbeste remedie: in tijden van crisis nog meer abtenaren een baantje geven.

[De uitgebreide versie van dit artkel staat in de papieren krant.]

Bron(nen):   NRC Handelsblad