Geen verstand van olieboringen en vooringenomen: de BP-onderzoekscommissie

De Huffington Post meldt kritische berichten over de samenstelling van de commissie die het olielek in de Golf van Mexico gaat onderzoeken. Geen van de zeven leden is namelijk technisch expert op het gebied van olie. Daarnaast hebben meerdere leden elders hun kritiek op olieboringen in zee al duidelijk geventileerd. Zo heeft commissaris Frances Beinecke, een vooraanstaand milieuactiviste, in haar blog het Amerikaanse energiebeleid regelmatig gehekeld en met name 'America's addiction to oil'. Ook twee andere commissarissen, een senator en een hoogleraar, hebben zich al eerder actief ingezet voor een verbod op olieboringen voor de kust. Critici spreken dan ook al van 'politiek theater'. Medewerkers van het Witte Huis vergelijken het BP-onderzoek met de onderzoeken naar de ongelukken met de shuttles Challenger (1986) en Columbia (2003). Volgens critici gaat deze vergelijking mank omdat die commissies voor meer dan de helft uit ingenieurs en luchtvaartexperts bestonden. De BP-commissie kent slechts één ingenieur, maar deze is gespecialiseerd in de optische natuurkunde. 'Het is niet echt een technische commissie', zo oordeelt een oud-wetenschappelijk adviseur van George W. Bush, John Marburger. Volgens hem is de commissie meer gericht op het onderzoeken van het beleid en de organisatie die achter de hele Amerikaanse olie-industrie schuilgaat en dus van grote relevantie is voor de toedracht van de ramp. Overigens is de commissie wel van plan te rade te gaan bij gespecialiseerde denktanks, onderzoeksgroepen van verschillende universiteiten en zal zij gebruik maken van de technische analyse door de National Association of Engineering.

Bron(nen):   Huffington Post