Geef de macht terug aan de burger

De Britse bevolking krijgt de mogelijkheid om wetten weg te stemmen. Nick Clegg, vice-premier, kondigde het project Your Freedom af, waarbij macht van de staat deels terugvloeit naar de burger.
Deze ongebruikelijke werkwijze is volgens Clegg ook een markering van de nieuwe tijden die zijn aangebroken met de huidige coalitie. Burgerrechten moeten worden hersteld en wetten die in de weg zitten moeten weg. In de woorden van Nick Clegg: 'We are calling for your ideas on how to protect our hard-won liberties and repeal unnecessary laws.' En: 'It is a radically different approach. One based on trust. Because it isn’t up to government to tell people how to live their lives.' De minister benadrukt dat hij vooral hoopt op reacties inzake burgerlijke vrijheden.
Ach, in de verte doet zoiets natuurlijk aan Idols denken. U stemt en wij draaien. Maar je kunt er ook minder cynisch over doen en een dergelijk initiatief zien als een noodzakelijke revitalisering van de democratie.
Het is hoe dan ook misplaatst hierom vanuit Nederland te grinniken - land waar de kiezer meestal niets te kiezen heeft (staatshoofd, gemeente, provincie).

Bron(nen):   The Daily Telegraph