Laten we open en fair zijn over immigratie

In Groot-Brittannië staat van alles te veranderen. Dat krijg je als je een districtenstelsel hebt; nieuwe regering betekent ook nieuw beleid en in die zin is het land een interessant laboratorium. Want de robuuste ingreep met goed/slechte gevolgen bestaat wel degelijk in Engeland. 
Theresa May, minister van Binnenlandse Zaken, is degene die het immigratiebeleid dient te bepalen. Een goede gelegenheid volgens The Daily Telegraph nu eens op te houden alleen maar in economische termen over immigratie te spreken.
Goed, mensen uit andere EU-landen zijn niet tegen te houden maar dat is niet erg want die vertrekken toch meestal weer, vroeg of laat. Ook is het goed om oog te hebben voor de bevolkingskrimp die werkers van elders noodzakelijk maakt. 
Veel lastiger zijn de mensen afkomstig uit Azië, dikwijls huwelijksmigranten of mensen die zich bij hun familie in Engeland willen voegen. Onder de Labour-regering kwam dit veel voor - het toelatingsbeleid was mild - en dat leidde tot allerlei sociale en culturele problemen die steeds maar onbesproken dienden te blijven.
Laten we daarmee ophouden, schrijft de krant. Een open en fair debat over migranten moet kunnen - zonder de gangbare intimidaties die een heldere gedachtenwisseling onmogelijk maken.

Bron(nen):   The Daily Telegraph    ë