Informateur Tjeenk Willink: “Het regeerakkoord moet korter”

"Mijn opdracht bestaat uit twee delen: hoe kan er een kabinet worden gevormd. En hoe kan er een opener bestuursstijl komen. Dat laatste kan niet met een dichtgetimmerd regeerakkoord. Dat zet de kamer en zeker de oppositie buitenspel.

Maar hoe kom je aan een beknopter regeerakkoord en toch een stabiel kabinet. Een regeerakkoord kan eenvoudiger als de nadruk niet ligt op hoe dingen moeten worden geregeld, maar wat de richting is van de oplossing van problemen."

De informateur is nog niet bezig met de vraag wie moet regeren met wie. "Het gaat om een andere bestuursstijl. En Mark Rutte is niet de enige die verantwoordelijk is voor de heersende bestuursstijl"

"We maken ons in Den Haag druk om dat soort dingen, maar de mensen vragen zich af wanneer ze een prik krijgen en of hun bedrijf overleeft. Ik vraag me oprecht af hoe mensen daar tegen aan kijken"

Tjeenk Willink gaat vanaf morgen met alle fractievoorzitters spreken. "Van klein naar groot. Ik begin dus met mevrouw Simons, want nieuwelingen hebben een frisse blik".

"We kunnen niet meteen zeggen: laten we nieuwe verkiezingen houden. We moeten eerst proberen de uitslag serieus te nemen."