Wat en wie is een jood

Wie is een Jood? Gevaarlijke vraag en al eerder gesteld, in de wereldgeschiedenis. En ook deze keer lijkt het stellen van de vraag niet goed te gaan aflopen voor de joden. Het rechtse Israëlische kabinet dacht er goed aan beter te regelen wie tot het Jodendom kan worden toegelaten. Er zijn met name Russische joden die niet de juiste voorouders hebben. Het zou mogelijk moeten worden hen toe te laten tot het Jodendom. Leek een goed idee.
Maar het goede idee viel in handen van verkeerde mensen. Het wetsontwerp is zo veranderd dat de meest radicale Israëlische geestelijken mogen gaan bepalen wie wordt toegelaten.
Daarover zijn heel veel joden buiten Israel, en dan vooral in de VS, razend. Ze vrezen dat de fundamentalisten ook voor hen de regels gaan bepalen. Alle onvrede die al bestond over Gaza, nederzettingen en vrede lijkt  zich nu een symbolische weg te banen via deze wet: wie is een jood.
De behandeling van de wet is een half jaar uitgesteld. Maar opgelost is de kwestie nog niet. Want de gelovige vrienden van Nethanyahu zullen de kans niet laten lopen het Jodendom wereldwijd naar hun hand te zetten.
Het is een kwestie waarvan we nog veel zullen gaan horen. En die een wig kan drijven tussen Israel en de vrijgevige en machtige joodse vrienden in de VS. En dat kan weer grote gevolgen hebben voor het evenwicht in het midden oosten.

Bron(nen):   The Daily Telegraph