Verhagen sust woede in CDA (en die 18 miljard lukt nog niet erg)

In het regeerakkoord zal expliciet staan dat het eerste kabinet Rutte de rechtstaat onderschrijft zoals die is, geen etnische registratie zal invoeren, niet zal discrimineren op godsdienst. CDA-onderhandelaar Verhagen heeft dat volgens de Volkskrant geëist. Hij wil daarmee het verzet in zijn eigen partij de kop in drukken. Wilders kan moeilijk bezwaren maken: hij beweert immers binnen de grenzen van de huidige rechtsstaat te opereren. Wilders moet zich ertoe verplichten dat hij het kabinet niet ten val zal brengen over onderwerpen die expliciet genoemd worden als bronnen van onenigheid. Wel krijgt hij de mogelijkheid om zijn afwijkende standpunten voor het voetlicht te brengen (‘ik mag zeggen wat ik wil’).
Volgens ingewijden worden heel voorzichtig vorderingen gemaakt, maar is het erg lastig om tot de afgesproken 18 miljard euro bezuinigingen te komen. Zo is er nog lang geen overeenstemming over ingrepen in de gezondheidszorg, omdat de PVV die vrijwel ongemoeid wil laten

Het aantal 'verontruste CDA’ers groeit overigens als kool.

Bron(nen):   de Volkskrant