Irak: Nation Building werkt

Het vertrek van Amerikaanse gevechtseenheden uit Irak wordt in de Verenigde Staten gezien als een momentum. Met veel beschouwingen, reportages en anayses in de verschillende media.
David Brooks schrijft in The New York Times het volgende. Amerika heeft 53 miljard dollar in de wederopbouw van Irak gestoken, de grootste inspanning in zijn soort sinds het Marshall plan na de Tweede Wereldoorlog.
In economische zin is er in Irak sprake van progressie; het land behoort tot de 12 snelst groeiende economieën ter wereld, de inflatie is klein en de overheidsfinanciën zijn op orde. Verder komt de olie-industrie weer opzetten en wordt de vooroorlogse productie benaderd. 
Ook met de levensstandaard van de bevolking gaat het de goede kant op; dat blijkt uit het soort winkels dat de deuren opent en dat blijkt uit bevolkingsonderzoeken, waar een zekere tevredenheid uit spreekt. 
Met de veiligheid is het (relatief) goed gesteld en Irak behoort tot de landen in het Midden-Oosten met de best gewaarborgde politieke vrijheden.
Hoe ongewis de toekomst ook mag zijn, op een aantal fundamentele punten is in Irak vooruitgang geboekt en
Brooks meent dat je mag stellen dat de beoogde Nation Building effect heeft gesorteerd.

Bron(nen):   The New York Times  ë