Henk Bleker: fractie zal intolerante en onfatsoenlijke uitspraken van de PVV aan de kaak te stellen

Fractieleden kunnen een uitspraak van het congres niet zomaar naast zich neerleggen, kondigt Henk Bleker dreigend  aan. En de PVV is gewaarschuwd: de fractie zal zich keren tegen intolerante uitspraken en onfatsoenlijk gedrag.
Waarom kiest het CDA niet voor vier jaar  in de oppositie?
"Het CDA heeft het contact met een groot aantal kiezers verloren. Wij moeten de vraag beantwoorden hoe dat komt: hebben we hun problemen niet gezien?  Hebben we verkeerde oplossingen voorgesteld? Hebben we niet goed gecommuniceerd?
Het maakt daarbij niet uit in welke rol we in het parlement zitten, coalitie of oppositie. Deze vragen zullen we in beide gevallen moeten beantwoorden.
In de coalitierol is er het risico van ‘de waan van de dag’ waardoor we niet aan bezinning toekomen en in de oppositierol is het risico dat wij onzichtbaar zullen zijn omdat we met onszelf bezig zijn en inmiddels een kleine partij zijn.
Ik vind het nu geen goed plan om per se te kiezen voor de oppositierol of voor de coalitierol.
Nederland heeft een uitdaging en het CDA heeft een eigen uitdaging en hoe kunnen we die nu allebei het beste dienen? Dat is waar we mee bezig zouden moeten zijn."
Wat betekent de C van het CDA als wij gaan samenwerken met de PVV?
"Onze C blijft net zoveel waard als altijd. In een coalitieakkoord waar onze handtekening onder staat, zal de waarde van de ‘C’ altijd behouden blijven.
Maar in het debat zullen anderen die waarden aanvallen. Het is de opdracht aan de fractie (en ik verzeker u, zo voelt de fractie dat ook) om dan pal voor de C te gaan staan en intolerante en onfatsoenlijke bijdragen en uitspraken  aan de kaak te stellen. Deze strijd voeren we overigens al decennia met andere partijen, kijk naar de discussies over bijv. het bijzonder onderwijs of ethische kwesties."
Is er bij dit kabinet niet sprake van een centrumrechts ipv rechts kabinet?
"Het CDA is een middenpartij, dus een eventueel kabinet met de VVD is een centrumrechts kabinet. Ik ben ervan overtuigd dat het CDA een herkenbaar stempel zal drukken op zo’n kabinet."
Wat zal het sociale gezicht van het CDA zijn in het komende kabinet?
"Het onderhandelingsresultaat is er nog niet, dus welke punten er op sociaal gebied in staan is nog niet zeker. Het verkiezingsprogramma is het uitgangspunt bij de onderhandelingen".
Vindt u het nog wel verstandig het coalitieakkoord voor te leggen aan het congres?
"Het lijkt me juist heel goed om alle leden wel de kans te geven om zich uit te spreken, dat past in mijn optiek dat onze leden in juist deze moeilijke tijd voor onze partij mede invloed hebben. Het klopt dat de fractie een eigen mandaat heeft.
Maar dit onderwerp is zo belangrijk voor de toekomst van onze partij, dat de fractieleden een signaal van het congres niet zomaar naast zich neer zullen leggen".

Hoeveel ruimte krijgen fractieleden en congres om eigen afweging te maken?
"Fracties streven in principe naar eensgezindheid en daar kan veel discussie voor nodig zijn. Maar fractieleden hebben een eigen mandaat. Zij maken dus uiteindelijk hun eigen afweging. Het is mij veel waard om ook het congres af te sluiten in eensgezindheid en ook hier geldt dat leden allemaal individueel hun eigen afweging maken. Kortom, wel debat, geen druk."