Handen af van mijn privileges

Opnieuw waren de straten in Franse steden deze week bevolkt met mensen die hun pensioen willen houden zoals het is. 
Vroeger was het nog veel mooier en ging de Parijse metro-conducteur op zijn 51-ste met pensioen. Nu is het nog steeds riant in Frankrijk (in principe op je 60ste eruit) en dat moet vooral zo blijven.
Wie dezer dagen in Frankrijk op stap is en gebruik wil maken van openbaar vervoer, waant zich in een Derde Wereldland. Treinen en metro's liggen plat en ook al hebben heel veel Fransen daar last van, ze steunen de stakingen in meerderheid. Volgens Libération is 63 procent van de bevolking tegen de regeringsmaatregelen om langer te werken voor je pensioen.
Welingelichte Kringen heeft geen idee of die opvatting goed is of slecht. Wel is opvallend hoe opvattingen kunnen verschillen tussen volkeren die nagenoeg zij aan zij leven. 
Nederlanders zeggen 'ja en amen' als ze horen dat ze langer moeten werken. Als makke schapen gaan ze akkoord. Fransen gaan verschrikkelik te keer als hun privileges in gevaar komen en weten van geen wijken. 
Opvallend dus hoe weinig sommige volkeren op elkaar lijken. Of het daarom wel verstandig is verschillende volkeren eindeloos door elkaar te mengen, een volgende keer meer.

Bron(nen):   Libération