PVV, verschil en overeenkomst tussen beloften en resultaat, checkt u mee?

Sargasso, een site met verstandige stukken, zet ons aan het werk. Welingelichte Kringen vraagt de bezoekers mee te doen. Samen maken we de echte analyse. Burgerjournalistiek in de praktijk.
Het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog is (bijna) een feit. Er liggen een regeer- en gedoogakkoord van VVD, CDA en PVV. Terwijl de mainstream media vooral aandacht hebben voor het CDA en/of de christen-democratische achterban ‘zich wel kan vinden in de akkoorden’ zijn wij benieuwd naar de PVV en haar achterban. Wat is er over van de beloften aan ‘Henk en Ingrid’ en hoe verhouden de akkoorden zich tot het PVV-verkiezingsprogramma? Geeft Geert Wilders hiermee zijn achterban wat zij wil? Of toont hij zich een laffe polderaar en is het gedoogakkoord een broodje slap vlees? Aangezien de tijd van onze kleine vrijwilligersredactie bestaande uit louter hardwerkende Nederlanders vanzelfsprekend beperkt is roepen wij de hulp in van de Wisdom of the Krauts. Wij nodigen u uit om het PVV-verkiezingsprogramma naast de regeer- en gedoogakkoorden te leggen en de verschillen te zoeken. Waar deed Limburgse Mozart water bij de wijn en waar kreeg hij zijn ontzettende zin?

Reageer bij Sargasso

Bron(nen):   Sargasso