Politiek: iemand moet het Obama kunnen leren

Soms slaagt iemand er in onder de huid van Barack Obama te kruipen, vandaag is dat Bret Stephens in The Wall Street Journal. Stephens las recentelijk de memoires van Tony Blair - een in zijn ogen briljant strateeg - en toen zag hij in wat Obama allemaal fout doet.
De huidige gang van zaken is dat Obama maatregelen neemt en wetten bedenkt die wel afkomstig lijken van een kamikazepiloot. Of ze nou hout snijden of niet, ze zorgen ervoor dat zijn achterban zich van hem afkeert, dus hij doet toch echt iets fout.
In Groot-Brittannie bestond Labour in de jaren tachtig volgens Stephens ook uit een stel kamikazepiloten; en in de analyse van Blair waren er allerlei problemen waarvan we hier enkele aanstippen. Zo leefde het misverstand dat de publieke sector ook steevast de publieke belangen behartigt. 
Ook onderschatte Labout dat de arbeidersklasse 1 voorname wens heeft: zo snel mogelijk uit de arbeidersklasse omhoog klimmen, zoals de middenklasse een soortgelijke ambitie heeft: lekker rijk worden. 
Verder menen progressieve politici vaak dat kiezers er verstandig aan doen hun denkbeelden over te nemen - ze zijn dikwijls zeer ingenomen met hun eigen standpunten en weinig bereid hun kiezers tegemoet te komen. Ze vergeten dat ze moeten dealen.
Dat laatste is dodelijk. Want als kiezers geen Obamacare willen en geen steeds grotere regering - doe dat dan ook niet.
Obama lijkt dit allemaal niet te snappen. En zou er goed aan doen bij Blair te rade te gaan; met de vraag hoe hij alsnog aansluiting kan vinden met zijn eigen electoraat.

Bron(nen):   The Wall Steet Journal