Franse regering zoekt ‘prints van genitaliën’

De Franse overheid heeft er moeite mee het hoofd uit het kruis te houden, meldt de BBC. Vorige maand was er de oud-minister die iets intelligents wilde zeggen over inflatie, en toen - Freud ? - per abuis sprak over fellatio.
Nu is er minister van Binnenlandse Zaken Brice Horefeux. Hij wilde in een interview dat werd uitgezonden op radio en televisie een onderscheid maken tussen vingerafdrukken  en genetische afdrukken. In het Frans empreintes digitales en empreintes genetiques. Het werd: empreintes genitales.is in Frankrijk op het web een groot succes.

Bron(nen):   Video