Een nieuw schandaal van die moslims

Eerst het slechte nieuws. De geboortecijfers in de Arabische wereld dalen pijlsnel. Opmerkelijk nieuws want nu kunnen de moslims zich niet naar de wereldmacht fokken. Zoals overal en altijd in de wereldgeschiedenis daalt het geboortecijfer bij het stijgen van de welvaart. The Jeruzalem Post beschrijft dat die ontwikkeling uiteraard leidt tot weer een andere mohammedaanse misdaad: nu er weinig kinderen komen willen moslims liever zonen dan dochters. Net als de Chinezen en Indiërs, waar verlaging van de vruchtbaarheid ook leidde tot een verscherping van de achterstelling van meisjes. Dokters in de regio worden overspoeld om te zorgen dat er zonen komen, en daarbij wordt geen middel geschuwd. Veel echtparen blijken de hoge kosten te willen betalen die zijn genoemd bij het eerst bepalen en het vervolgens beïnvloeden van het geslacht van de kinderen. Bij de vruchtbaarheidskliniek van Dr. Antoine Abu Musa, in Beirut, wil 80 procent van de klanten een zoon. Om dat te bereiken wordt Preimplantation Genetic Diagnosis gebruikt, onderdeel van IVF. De Post zegt dat er uiteraard slechts een kleine minderheid zich de gang naar zo'n kliniek kan permitteren. Maar het is een teken van de tijd in een samenleving waar het aantal kinderen sterk daalt, maar het belang van zonen even hoog is gebleven. Bron: Jeruzalem Post, zondagseditie