Overschot aan dieren in de Oostvaardersplassen: preventief afschieten of bijvoeren?

Afgelopen winter stierven veel grote grazers in het natuurgebied Oostvaardersplassen een vreselijke hongerdood. Omdat het een natuurgebied is, wordt er zo min mogelijk ingegrepen. Onder druk van de Tweede Kamer werden de dieren alsnog bijgevoerd.

De beroepsorganisatie van dierenartsen pleit nu voor het preventief afschieten van 900 dieren. Het past volgens de vereniging niet in een beschaafde samenleving om dieren te laten verhongeren.


Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker zei in het tv-programma Moraalridders dat hij het onaanvaardbaar vindt dat dieren deze winter weer een hongerdood sterven. Bijvoeren is volgens Bleker alleen een oplossing voor de korte termijn. Op de lange termijn zou het leiden tot nog groter overschot. Een brug naar de Veluwe is volgens de staatssecretaris de komende tien jaar niet haalbaar. Bleker wil het rapport van de evaluatiecommissie voor de Oostvaardersplassen afwachten.

Wilders is wel voorstander van bijvoeren. 'Dit jaar moeten dieren Oostvaardersplassen op tijd worden bijgevoerd. Snel besluit over nodig. Hongersdood dieren is echt onacceptabel', twitterde hij.

Radio 1
praatte met Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Zij is zowel tegen preventief afschieten als tegen bijvoeren.

Bron(nen):   Radio 1  Nieuws.nl  Elsevier