De vele, vele petten van de PVV

Het liefst zou Geert Wilders alle functies binnen zijn partij zelf vervullen. Dat heb je met echte sterke mannen, die twijfelen al snel aan anderen. Maar als goede tweede zet hij de kleine groep vertrouwelingen om hen heen in op zo veel mogelijk plaatsen. Drie alte kameraden zorgden al voor de verkiezingen in Europa, Den Haag en Almere. Nu worden de ervaren kamerleden ook lijstsrekker in de provincie. Zodoende hoeft gekke Geert, die dus zo gek nog niet is, slecht een handvol mensen onder de duim te houden.
De Kamerleden Sietse Fritsma, Richard de Mos (beiden Den Haag, Wilders aanvankelijk zelf ook) en Raymond de Roon (Almere) zijn tevens gemeenteraadslid. Daarbij wordt De Roon dinsdag naar verwachting ook nog benoemd tot voorzitter van de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie, waarmee hij niet twee maar zelfs drie petten draagt.
 Het PVV-Kamerlid Hero Brinkman overweegt gaat ook naar Provinciale Staten van Noord-Holland en wordt genoemd als voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel. 
Staatsrechtgeleerde Jan Vis zegt telefonisch vanuit zijn Franse vakantiehuis tegen De Volkskrant: 'Zo'n cumulatie van vertegenwoordigende activiteiten is in Frankrijk heel gewoon, maar in Nederland ongebruikelijk. Wij hebben meer de cultuur van niet stapelen: elk vertegenwoordigend orgaan zijn eigen vertegenwoordigers.
'Maar het oordeel ligt bij de politieke leiding van een partij. Kennelijk wil Wilders via vertrouwelingen uit de Kamer greep houden op zijn nieuwe manschappen in de provincie.'

Bron(nen):   De Volkskrant