CDA-kamerlid: "Een beweging die geen oplossingen wil, omdat ze de misstanden nodig heeft om te haten."

Het nieuwbakken Kamerlid Biskop droeg in de CDA-fractie vergadering een tekstje voor over het fascisme. Van Menno ter Braak, geschreven in 1937, toen het nog goed had kunnen aflopen. En hij kreeg veel bijval.
Hij zei dit: (hele tekst onde de link)
En in dat tijdsgewricht zien we in Europa een politieke beweging ontstaan die niets anders doet dan ressentiment exploiteren. Bezig met
het stimuleren van boosheid, niet werkelijk geïnteresseerd in oplossingen en die geen ideeën heeft. Een beweging die ook geen
oplossingen wil, omdat ze de misstanden nodig heeft om te kunnen blijven schelden en haten. Want dat is de belangrijkste
karakteristiek: schelden om te schelden en haten om te haten. Het maatschappelijk ressentiment wordt botgevierd op een zondebok die de
schuld krijgt van alles. Tegelijk beschouwt deze beweging zichzelf als het eeuwige slachtoffer van ‘links’ of ‘de elite’, en koestert ze een
diepe weerzin jegens intellectuelen, kosmopolieten en iedereen die en alles wat ‘anders’ is. Deze politiek wordt niet zozeer gevoed door
domheid maar door halfbeschaving, te herkennen aan het voortdurend gebruik van slogans en frasen. Het is een reactionaire politiek die
stelt dat alles vroeger beter was en dat alles beter wordt als het eigen volk gezuiverd is van volksvreemde elementen die altijd alles
verpesten’,
aldus Menno Ter Braak in 1937.

Biskop voegde er nog een fragment aan toe uit Mattheus. De zogenaamde bergrede van Jezus.
Duidelijk is: Jack Biskop vindt de samenwerking met de PVV  niks

Bron(nen):   De site van Biskop